İçeriğe geç

PHP Veritabanı İşlemleri

PHP Veri Nesneleri (PDO) ile Veritabanı Bağlantısı

database.php
<?php
$servername = "localhost"; // Veritabanı sunucusunun adı
$username = "kullanici_adi"; // Veritabanı kullanıcı adı
$password = "sifre"; // Veritabanı şifresi
$dbname = "veritabani_adi"; // Veritabanı adı
// Veritabanı bağlantısını oluştur
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Bağlantıyı kontrol et
if ($conn->connect_error) {
die("Veritabanına bağlanırken hata oluştu: " . $conn->connect_error);
}
?>

Bu adımda, MySQL sunucusuna bağlanmak için gerekli bilgileri kullanarak bir bağlantı kurulur. Bu bilgiler genellikle sunucu adı, kullanıcı adı, şifre ve veritabanı adını içerir. Bağlantı kurulduktan sonra, bağlantı değişkeni üzerinden veritabanı işlemleri gerçekleştirilebilir.

Veritabanı ile CRUD (Create, Read, Update, Delete) İşlemleri:

Veri Ekleme (Create):

database.php
<?php
// Formdan gelen veriyi al
$ad = "bla";
$soyad = "blabla";
$email = "blablabla@bla.com";
// SQL sorgusunu hazırla
$sql = "INSERT INTO kullanicilar (ad, soyad, email) VALUES ('$ad', '$soyad', '$email')";
// Sorguyu çalıştır
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Yeni kayıt başarıyla eklendi";
} else {
echo "Hata: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
?>

Bu adımda, kullanıcı tarafından bir form aracılığıyla gönderilen veriler alınır. Bu veriler daha sonra SQL sorgusu içinde kullanılarak veritabanına yeni bir kayıt eklenir. Eklenen kayıt, veritabanına eklendikten sonra başarı veya hata mesajı kullanıcıya bildirilir.

Veri Okuma (Read):

database.php
<?php
// SQL sorgusunu hazırla
$sql = "SELECT id, ad, soyad, email FROM kullanicilar";
$result = $conn->query($sql);
// Veriyi ekrana yazdır
if ($result->num_rows > 0) {
while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "ID: " . $row["id"]. " - Ad: " . $row["ad"]. " " . $row["soyad"]. " - Email: " . $row["email"]. "<br>";
}
} else {
echo "0 sonuç";
}
?>

Bu adımda, veritabanından veri okuma işlemi gerçekleştirilir. Bir SQL sorgusu kullanılarak veritabanından istenen veriler alınır ve daha sonra bu veriler ekrana yazdırılır. Bu genellikle bir HTML tablosu içinde yapılır, böylece veriler düzenli bir şekilde görüntülenir.

Veri Güncelleme (Update):

database.php
<?php
// Formdan gelen veriyi al
$id = 18;
$ad = "bla";
$soyad = "blabla";
$email = "blablabla@bla.com";
// SQL sorgusunu hazırla
$sql = "UPDATE kullanicilar SET ad='$ad', soyad='$soyad', email='$email' WHERE id=$id";
// Sorguyu çalıştır
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Kayıt başarıyla güncellendi";
} else {
echo "Hata: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
?>

Bu adımda, kullanıcı tarafından bir form aracılığıyla gönderilen güncellenmiş veriler alınır. Bu veriler daha sonra bir SQL sorgusu içinde kullanılarak belirli bir kaydın verileri güncellenir. Güncelleme işlemi başarılı olduğunda kullanıcıya bir başarı mesajı gösterilir, aksi takdirde bir hata mesajı görüntülenir.

Veri Silme (Delete):

database.php
<?php
// Formdan gelen veriyi al
$id = 18;
// SQL sorgusunu hazırla
$sql = "DELETE FROM kullanicilar WHERE id=$id";
// Sorguyu çalıştır
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Kayıt başarıyla silindi";
} else {
echo "Hata: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}
?>

Bu adımda, kullanıcı tarafından silinmesi istenen bir kaydın kimliği alınır. Bu kimlik bilgisi kullanılarak bir SQL sorgusu oluşturulur ve ilgili kayıt veritabanından silinir. Silme işlemi başarılı olduğunda kullanıcıya bir başarı mesajı gösterilir, aksi takdirde bir hata mesajı görüntülenir.