İçeriğe geç

PHP ile Sayfalar Arası Bilgi Gönderme

Formlar kullanarak:

Bir sayfadan diğerine veri iletmek için en yaygın yöntemlerden biridir. Bir HTML formu kullanarak kullanıcıdan bilgi alınır ve bu bilgiler PHP ile işlenir. Örneğin, POST veya GET yöntemiyle form verileri gönderilebilir.

form.html
<form action="alici.php" method="post">
Ad: <input type="text" name="ad"><br>
<input type="submit" value="Gönder">
</form>
alici.php
<?php
$ad = $_POST['ad'];
echo "Merhaba, $ad!";
?>

URL Parametreleri kullanarak:

Bir sayfadan diğerine veri iletmek için URL parametreleri kullanılabilir. Bu, GET yöntemiyle yapılan bir işlemdir.

gonderen.php
<?php
$ad = "Ahmet";
$yas = 25;
$url = "alici.php?ad=$ad&yas=$yas";
header("Location: $url");
exit;
?>
alici.php
<?php
$ad = $_GET['ad'];
$yas = $_GET['yas'];
echo "Merhaba, $ad! Yaşınız: $yas";
?>

Session (Oturum) Değişkenleri kullanarak:

Oturum değişkenleri, kullanıcı oturumu boyunca geçerli olan verileri saklamak için kullanılır. Bir sayfada oluşturulan bir oturum değişkeni, diğer sayfalarda da erişilebilir olacaktır.

gonderen.php
<?php
session_start();
$_SESSION['ad'] = "Mehmet";
$_SESSION['yas'] = 30;
header("Location: alici.php");
exit;
?>
alici.php
<?php
session_start();
$ad = $_SESSION['ad'];
$yas = $_SESSION['yas'];
echo "Merhaba, $ad! Yaşınız: $yas";
?>

Çerezler (Cookies) kullanarak:

Çerezler, istemci tarayıcısında saklanan küçük veri parçalarıdır. PHP’de setcookie() fonksiyonu kullanılarak çerezler oluşturulabilir ve $_COOKIE süper global değişkeni ile çerezlere erişilebilir.

gonderen.php
<?php
$ad = "Ayşe";
$yas = 35;
setcookie("kullanici_ad", $ad, time() + (86400 * 30), "/"); // Çerez oluştur
setcookie("kullanici_yas", $yas, time() + (86400 * 30), "/"); // Çerez oluştur
header("Location: alici.php");
exit;
?>
alici.php
<?php
$ad = $_COOKIE['kullanici_ad'];
$yas = $_COOKIE['kullanici_yas'];
echo "Merhaba, $ad! Yaşınız: $yas";
?>

Bu yöntemler arasında tercih, verinin hassasiyetine ve güvenlik gereksinimlerine bağlıdır. Örneğin, form kullanarak veri iletmek daha hassas veriler gerektiriyorsa güvenlik önlemleri daha sıkı uygulanmalıdır. Ayrıca, kullanıcı girdisi doğrudan işleniyorsa, veri doğrulama ve filtreleme gibi önlemler alınmalıdır.